Ważniejsze telefony instytucji i organizacji społecznych.

Przewodniczący Rady Gminy 0 62 78 11 228
Wójt Gminy 0 62 78 11 217 /
Urząd Gminy 0 62 78 11 201 / fax.0 62 78 11 202
Policja 0 62 78 12 007
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0 62 78 11 207
Urząd Pocztowy 0 62 78 12 707
Bank Spółdzielczy 0 62 78 26 640
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICA" 0 62 78 29 214
Parafia Rzymskokatolicka 0 62 78 12 010
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" 0 62 78 12 105
Przedszkole 0 62 78 11 216
Ludowy Klub Sportowy - "SOKÓŁ" 0 62 78 12 413
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów 0 62 78 11 233
Szkoła Podstawowa w Bralinie 0 62 78 11 212
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Książęcej 0 62 78 11 214
Gimnazjum w Bralinie 0 62 78 11 208
Świetlica terapeutyczna w Bralinie 0 62 78 11 234
COPYRIGHT ARFOT