Położenie.Gmina Bralin leży w południowej części województwa wielkopolskiego. Od północy graniczy z gminą Kobyla Góra, od wschodu z gminami Kępno i Baranów, od południa z gminą Rychtal, a od południowego zachodu z gminą Perzów. Południową i centralną część gminy obejmują : wzniesiona na 170-208m.n.p.m. Wysoczyzna Bolesławicka, a północno-zachodni skrawek rozcięty licznymi dolinkami Wzgórz Ostrzeszowskich. Przez Bralin przebiega międzynarodowa droga nr 8 relacji Wrocław-Warszawa.

Charakterystyka.Siedzibą gminy jest Bralin. Obszar gminy wynosi 8016 ha. W jej skład wchodzi 12 sołectw:

- Bralin
- Czermin
- Działosze
- Gola
- Chojęcin-Wieś
- Chojęcin-Parcele
- Mnichowice
- Nosale
- Nowa Wieś Książęca
-Tabor Mały
- Tabor Wielki
- Weronikopole

Zamieszkuje ją ok 5900 osób. Gmina ma charakter rolniczo-rzemieślniczy.

Użytki rolne zajmują 6526 ha, co stanowi 76,6% ogólnej powierzchni gminy. Przeważają gospodarstwa indywidualne - 469, na glebach V i VI klasy. Ogranicz to możliwość upraw i wymaga intensywnych zabiegów agrotechnicznych. W rejonie Białej Widawy i Szumnej Wody występują duże kompleksy łąk. Na terenie gminy są dwa zwarte kompleksy leśne, jeden w północno-zachodniej, a drugi w północno-wschodniej części gminy. Łączne zajmują 1455ha ( 17,9% ). Przede wszystkim są to lasy sosnowe i sosnowo-brzozowe. Przy leśniczówce Bralin można podziwiać "Dęby Bralińskie", których wiek ocenia się na 600-800 lat. Są to dęby szypułowe o obwodzie pnia 410-628 cm.

Na terenie gminy działają 354 podmioty gospodarcze, w większości są to zakłady rzemieślnicze i firmy usługowe w branży stolarsko-tapicerskiej.

COPYRIGHT ARFOT