Działalnością oświatową kulturalną i sportową na terenie Gminy Bralin zajmuje się Referat Oświaty, Kultury i Sportu przy Urzędzie Gminy w Bralinie.

Oświata.


Na terenie gminy Bralin funkcjonują trzy szkoły podstawowe:
1. Szkoła Podstawowa w Bralinie
2. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Książęcej
Gimnazjum w Bralinie

Kultura.


Referat organizuje liczne przeglądy twórczości kulturalnej regionu, występy zespołów folklorystycznych i młodzieżowych . W ramach współpracy ze szkołami organizowane są uroczystości i imprezy, przeglądy młodych talentów, projekcje filmów i przedstawienia teatralne.

Sport.


Na terenie gminy działają następujące kluby sportowe:
1. LKS "Sokół" - Bralin
COPYRIGHT ARFOT