Herb Bralina

Heraldycy polscy i niemieccy nie znają pieczęci i herbu Bralina z lat jego lokacji, natomiast omawiają parę pieczęci miejskich z nowych czasów. Zapewne najstarszą jest mała owalna pieczęć bez napisu z dokumentu pochodzącego z 1739 roku. Przedstawia ona wyrwane drzewo iglaste, którego pień tworzy kreskę główną litery B, z tyłu zaś umieszczone są trzy małe drzewa iglaste na dwóch trójwzgórzach.

Herb Bralina znajdował się na zielonym podłożu w białym polu duże zielone drzewo z czarną literą B, obok którego stało mniejsze zielone drzewo.

W 1785 roku Bralin sprawił sobie nową pieczęć i zmienił herb na bardziej "pejzażowy niż heraldyczny". Główne motywy to: drzewo iglaste i wysoka, smukła wieża kościelna, mająca dwoje okien i bramę, nakryta kopułą, na której umieszczono gałkę i chorągiewkę. Pieczęć okrągła, o średnicy 36 mm, miała napis "BRALINER STADT. SIEGEL. ANNO. 1785".

Taki sam herb występuje także na mniejszej pieczęci, z datą 1735 roku, wykonanej według komunikatu sądu drugiej instancji w Sycowie dopiero w latach dwudziestych XIX stulecia.
Zmodyfikowany herb Bralina przedstawia niemiecki heraldyk Otto Hupp, który na srebrnym tle z jasnozielonym gruntem umieszcza drzewo iglaste z ciemnozieloną koroną i jasnobrązowym pniem, złotą literę B i wieżę forteczną z otwartą bramą, z niebieskim dachem w kształcie dzwonu, białym półksiężycem i złotą chorągiewką.


Herb Bralina z 1785 r.


Pieczęć Bralina z 1789 r.

Nie ma zgodności, czy przedstawiona w herbie wieża miała charakter kościelny czy forteczny, warowny. Spory dotyczą również wyobrażonego w herbie gatunku drzewa. Czy jest to jodła, czy świerk bądź sosna. Nie wiadomo też, czy litera B była czarna czy złota, oraz czy był to inicjał miejscowości, czy może inicjał nazwiska Ernesta Jana Birona z Kurlandii, który od 1734 roku był właścicielem Sycowa i Bralina. Radni Gminy Bralin opierając się na historii herbu, dnia 22 sierpnia 1990 roku podjęli uchwałę w sprawie herbu i barw gminy Bralin.

Herb Bralina


Flaga Bralina

COPYRIGHT ARFOT